LOGIN:     WACHTWOORD:      
 

Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen

Zetel:
Potaarde 150
1850 Grimbergen
Doelstelling & situering beroepsvereniging

De V.B.A. is een erkende beroepsvereniging (erkend door de Raad van State met als stichtingsdatum 1 maart 1994) die brede doelstellingen nastreeft.

Doelstellingen van de V.B.A.:

 • Groepeert audiologen in een wettelijk erkende beroepsvereniging
 • Verdedigt en behartigt de beroepsbelangen
 • Beschermt de beroepstitel
 • Doet voorstellen aan de overheid i.v.m. reglementeringen, wetten, besluiten en voorschriften m.b.t. het beroep
 • Laat zich vertegenwoordigen in de verschillende commissies, instituten, ministeries, nationale en internationale instellingen
 • Adviseert m.b.t. het beroeps- en opleidingsprofiel, de beroepsrollen en de competenties
 • Waakt over de ethische en deontologische waarden van het beroep
 • Streeft een wetenschappelijk onderbouwde uitoefening van het beroep na

De werking van de V.B.A. omhelst:

 • Tweemaandelijkse vergaderingen van het bestuurscollege
 • De jaarlijkse algemene vergadering en zonodig een extra bijkomende vergadering
 • Informatie verstrekking via de elektronische nieuwsbrief en via de website
 • Organisatie van studiedagen en bijscholingsactiviteiten
 • Contacten met de verschillende opleidingen audiologie in Vlaanderen
 • Samenwerking met andere verenigingen
 • Lidmaatschap U.C.B.A. (Uitvoerend Comité Beroepsverenigingen Audiciens)
 • Lidmaatschap A.E.A.  (Association Européenne des Audioprothésistes)
Website design and CMS by I4U.media
actueel links boeken archief Juridisch kader Kalender