DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AUDIOLOGEN EN AUDICIENS
Deze code dient gerespecteerd te worden door alle audiologen en audiciens met het oog op het behoud van de  eer en de waardigheid van het beroep audiologie.
Het onderschrijven van deze code is inherent aan het lidmaatschap van de VBA.
Op 1 maart 2016 werd de code aangenomen door het UCBA-CEUPA.
Het RIZIV heeft ze gepubliceerd op de haar website.