Deze website en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderzijds onjuist is. De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook.
De VBA is niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie – waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere website – noch voor enige schade die voortvloeit uit de afwezigheid van bepaalde informatie.