Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen

De Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen 'VBA', wettelijk erkend op 1 maart 1994, verdedigt en behartigt op onafhankelijke wijze de beroepsbelangen van audiologen en audiciens.

De werking van de VBA is georganiseerd rond de pijlers informatie, communicatie, dienstverlening en representatie.

Deze pijlers vallen onder de bevoegdheid van de Raad van Bestuur, die verantwoordelijk is voor de werking van de VBA.

De vereniging ondersteunt de ethische waarden van het beroep en vertegenwoordigt actief de beroepsgroep bij officiële instanties en overheid. Ze stimuleert kwaliteitsvolle professionele zorgverlening en ondersteunt innovatie.

De VBA informeert haar leden uitvoerig inzake wettelijke en juridische aspecten van het beroep en licht recente ontwikkelingen van de verschillende beroepsdomeinen toe.

De beroepsvereniging werkt nauw samen met alle opleidingen audiologie in Vlaanderen.

Jaarlijks wordt de 'Prijs VBA' uitgereikt aan een laatstejaarsstudent van elke opleiding audiologie die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden.

De VBA heeft een madataris in de Federale Raad Paramedische Beroepen, het RIZIV en de FOD Volksgezondheid.

De VBA is integraal lid van de overkoepelende vereniging van de beroepsverenigingen van audiciens, het ' UCBA-CEUPA' en van de Europese vereniging van Hearing Care Professionals 'AEA'.