Historiek van de audiologie als wetenschap en beroep alsook de mijlpalen in het tot stand komen van een wettelijk kader voor de uitoefening van het beroep audiologie in België lees je hier: