Het lidmaatschap VBA bedraagt €50,00 per kalenderjaar voor effectieve leden en voor ereleden.
Studenten audiologie genieten van gratis lidmaatschap, mits doorsturen van hun studentenkaart.