Binnen de zorgberoepen bestaat een grote behoefte aan kritische evaluatie van de geboden zorg.
Hierbij zijn hygiëne en infectiepreventie belangrijke parameters voor de kwaliteitsbewaking van onze beroepsuitoefening. Vanuit het werkveld is er nood aan betere kennis van hygiënische maatregelen ter preventie van infecties.
Audiologen en audiciens hanteren hoortoestellen, oorstukken, hoofdtelefoons, probe tubes, specula en andere instrumenten die direct of indirect in contact komen met de patiënten. Bijgevolg is het belangrijk dat ze zichzelf en hun patiënten beschermen tegen besmetting en overdracht van bacteriën.
Met deze RICHTLIJNEN wil de VBA de beroepsgroep van audiologen en audiciens zowel informeren als sensibiliseren.
 
Tevens moet men streven naar hygiënisch en veilig werken zonder het milieu onnodig te belasten. De keuze van de geschikte desinfectie-en reinigingsmiddelen vraagt  dus zeker bijzondere aandacht.

Deze RICHTLIJNEN VOOR HYGIËNE EN INFECTIEPREVENTIE IN DE AUDIOLOGISCHE PRAKTIJK werden opgesteld i.s.m. Melina Willems, lector opleiding audiologie van de Arteveldehogeschool Gent.