Als audioloog kan je werken in:
N.K.O.-diensten in ziekenhuizen , poliklinieken en privépraktijken
Revalidatiecentra
Audiologische centra
Thuisbegeleidingsdiensten
Dienstverleningscentra
Buitengewoon Onderwijs Type 7 (gehoorstoornissen)en andere onderwijsvormen
CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)
Arbeidsgeneeskundige diensten
Erkende preventiediensten
Bedrijven die hoortoestellen, hoorimplantaten, audiometrische toestellen en andere audiologische apparatuur verkopen en/of vervaardigen